Wizyta konsultacyjna

Każdy pacjent zainteresowany zabiegiem implantacji przechodzi u nas kompleksową konsultację, na której omawiamy jego potrzeby i oczekiwania, sprawdzamy warunki w jamie ustnej, stan ogólny zdrowia oraz omawiamy możliwe rozwiązania. Zdarza się, że kwalifikacja do zabiegu wymaga przeprowadzenia dodatkowego leczenia stomatologicznego, wykonania zabiegów przygotowujących lub unormowania ogólnego stanu zdrowia.

Wizyta konsultacyjna
i kwalifikacja do zabiegu

Wywiad medyczny i badanie kliniczne

Podczas konsultacji lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad na temat jego stanu zdrowia. Bardzo ważne jest, by przekazać wszystkie informacje na temat przebytych schorzeń, operacji, przyjmowanych leków, ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy, zaburzeń krzepliwości, cukrzycy, chorób serca i tarczycy. Badany jest również aktualny stan jamy ustnej z uwzględnieniem prawidłowości zgryzu, ewentualnej próchnicy czy schorzeń dziąseł. Bardzo ważny jest aspekt codziennej higieny jamy ustnej. Szczególnej ocenie lekarz poddaje miejsce przyszłej implantacji – stan dziąsła, ułożenie sąsiadujących zębów oraz warunki kostne.

Diagnostyka cyfrowa

Nieodzownym elementem diagnostyki jest wykonanie tomografii komputerowej żuchwy i szczęki, która pozwala ocenić podłoże dla przyszłego wszczepu, położenie ważnych struktur anatomicznych oraz precyzyjnie zaplanować leczenie implantologiczne.

Badania dodatkowe

Każdy pacjent, który zostanie na wizycie konsultacyjnej wstępnie zakwalifikowany do zabiegu, wykonuje dodatkowe badania ogólnomedyczne. Potwierdzą one, że jego stan zdrowia umożliwia bezpieczne przeprowadzenie zabiegu i skuteczne leczenie implantologiczne. Podstawowym badaniem, jakie należy wykonać, jest badanie krwi, które obejmuje: morfologię z rozmazem, poziom cukru, czas krwawienia i krzepnięcia. W uzasadnionych przypadkach implantolog może zalecić dodatkowe badania.

Kolejna wizyta – plan leczenia

Gdy lekarz posiada już wyniki wszystkich badań, następuje ostateczna kwalifikacja pacjenta do zabiegu. Zespół specjalistów przygotowuje wówczas plan leczenia, w którym przedstawiane są wszystkie możliwe rozwiązania implantologiczne i protetyczne, różniące się ilością i rodzajem implantów, uzupełnieniami protetycznymi, czasem trwania leczenia oraz kosztami.

Zapraszamy
na wizytę konsultacyjną

Umów się w dogodnym terminie