Dla lekarzy

Zapraszamy lekarzy do współpracy z naszym gabinetem w zakresie specjalistycznego leczenia obejmującego: implantologię, zabiegi chirurgii stomatologicznej, zdjęcia pantomograficzne oraz tomografię 3D, profesjonalną higienizację, protetykę, endodoncję mikroskopową.

Współpraca z innymi gabinetami jest możliwa dzięki przestrzeganej przez nas zasadzie, że pacjent po zakończonym u nas etapie leczenia wraca na dalsze leczenie do swojego lekarza prowadzącego.

Współpraca stomatologiczna

Implantologia

Wszczepianie implantów zębowych, zabiegi regeneracyjne kości, stabilizacja protez całkowitych, miniimplanty, mikroimplanty ortodontyczne.

Zabiegi chirurgii stomatologicznej

W przypadku leczenia chirurgicznego nasi specjaliści zajmują się szeregiem zabiegów obejmujących m.in. chirurgiczne ekstrakcje zębów, ekstrakcje zębów zatrzymanych, odsłanianie zębów do celów ortodontycznych, hemisekcje, resekcje, kortykotomię, frenulektomię, zamknięcie połączenia ustno-zatokowego, wycięcie zmiany patologicznej w zakresie jamy ustnej z badaniem histopatologicznym.

Nowoczesna diagnostyka

Posiadamy własną pracownię RTG. Wykonujemy dla innych placówek zdjęcia pantomograficzne oraz tomografię 3D na najwyższym modelu tomografu firmy Dentsply Sirona – Orthophos SL 3D. Diagnostykę wykonujemy od poniedziałku do piątku po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nr tel. 609 609 512.

Dlaczego warto wykonywać badania 3D? Dzięki obrazom uzyskanym dzięki tomografii CBCT 3D stomatolog może precyzyjnie ocenić wszystkie struktury anatomiczne w obrębie twarzoczaszki: tkanki miękkie, chrzęstne i kostne. Pozwala to postawić jednoznaczną diagnozę oraz dopasować plan leczenia do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Dzięki temu skuteczność leczenia jest wyższa, a ryzyko niepowodzeń i powikłań o wiele mniejsze.

Bywają przypadki, gdy zdjęcie wewnątrzustne lub pantomograficzne nie obrazuje wszystkich szczegółów niezbędnych do pełnej diagnozy i prawidłowego postępowania. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi badanie 3D, które potrafi zaoszczędzić dentyście pracy, a pacjentowi – przedłużającego się leczenia.

Higienizacja jamy ustnej

W naszym gabinecie profesjonalną higienizacją jamy ustnej zajmują się dyplomowane higienistki stomatologiczne, które z ogromną starannością przeprowadzają takie zabiegi jak skaling ultradźwiękowy, piaskowanie, polishing, fluoryzacja. Uzupełnieniem wizyty jest instruktaż higieny domowej wraz z doborem odpowiednich dla danego pacjenta produktów stomatologicznych.

Wizyty higienizacyjne połączone są z edukacją z zakresu codziennej prawidłowej higieny jamy ustnej, która jest nieodzowną formą współpracy lekarza z pacjentem podczas realizacji kolejnych kroków planu leczenia.

Prace protetyczne

Po 10 latach współpracy z naszymi pracowniami protetycznymi jesteśmy w stanie zagwarantować odbudowy najwyższej jakości. W naszym gabinecie wykonujemy odbudowy po leczeniu kanałowym (endokorony), ceramiczne wkłady koronowe, licówki ceramiczne, korony porcelanowe na podbudowie z metalu, z tlenku cyrkonu lub dwukrzemianu litu, korony i mosty na implantach, prace kombinowane, protezy na implantach, protezy szkieletowe.

Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Przeprowadzamy leczenie endodontyczne pacjentów skierowanych przez lekarzy z innych gabinetów. Kierowani są do nas pacjenci z prośbą o leczenie wąskich lub zakrzywionych kanałów, odnajdywanie kanałów dodatkowych, usuwanie złamanych narzędzi oraz wkładów koronowo-korzeniowych, zamykanie perforacji.

Skierowania

Celem lepszego kontaktu, a także byśmy mogli spełnić wszystkie oczekiwania, prosimy zapoznać się ze specjalnie przygotowanymi skierowaniami, które należy wypełnić i przekazać pacjentowi z informacją, że powinien okazać je na umówionej u nas wizycie.

Zapraszamy
do współpracy