Zabiegi przygotowawcze przed implantacją

W sytuacji, gdy warunki w jamie ustnej nie sprzyjają implantacji, lekarz implantolog może przeprowadzić zabiegi przygotowawcze. Zabiegi te pozwalają uzyskać takie warunki, w jakich wszczepienie implantu będzie możliwe.

Zabiegi przygotowujące
do implantacji

Sterowana regeneracja kości (in. RRS, GBR)

By implantacja była skuteczna, w miejscu przyszłego wszczepu musi znajdować się odpowiednia ilość tkanki kostnej. Im później decydujesz się na zabieg, tym większe ryzyko, że w miejscu, w którym kiedyś był ząb, doszło do zaniku kości. Na szczęście, współczesna stomatologia pozwala na wykonanie zabiegu nawet u pacjentów, u których ilość tkanki kostnej jest niewystarczająca. Należy wówczas w ramach przygotowania do implantacji wykonać sterowaną regenerację kości. Zabiegi te odbudowują ubytki kostne i przygotowuje podłoże pod przyszły implant.

Zabieg polega na wprowadzeniu biomateriałów kościotwórczych lub kościozastępczych, które pobudzają odbudowę kości i wspierając naturalne procesy regeneracyjne organizmu. Odpowiednio wymodelowany materiał chirurg stabilizuje i przykrywa błoną kolagenową, błoną śluzową, a następnie zakłada szwy.

Gdy ubytki kości są małe zabieg GBR może być połączony z zabiegiem implantacji. W przeciwnym razie powinien być wykonany osobno, ok. 6–9 miesięcy przed implantacją.

Podnoszenie dna zatoki szczękowej (in. sinus lift)

Zabieg ten wykonujemy, gdy wyrostek zębodołowy szczęki, w który będzie wszczepiony implant, nie ma odpowiedniej wysokości. Zatoka szczękowa obniża się wskutek naturalnych procesów zachodzących w organizmie po utracie zębów w odcinku bocznym w szczęce – powoli zmniejsza się pionowy wymiar kości. W zależności od tego, ile tkanki kostnej pozostało, chirurg podejmuje decyzję o wykonaniu zabiegu podniesienia dna zatoki metodą otwartą lub zamkniętą.

Otwarty sinus lift polega na nacięciu błony śluzowej oraz utworzeniu okienka w ściance zatoki i wprowadzeniu przez nie kości lub biomateriału kościozastępczego, które następnie zakrywa się specjalną membraną oraz śluzówką i zakłada szwy. W przypadku metody zamkniętej chirurg uzyskuje dostęp do zatoki przez otwór przygotowany pod implant. Po wprowadzeniu biomateriału kościozastępczego lub kości lekarz może przystąpić do zabiegu implantacji.

Przeszczepy kości autogennej (bloczki kostne)

Zabieg przeszczepienia własnej kości pacjenta wykonujemy w sytuacji, gdy w miejscu pod wszczepienie implantu ilość kości jest niewystarczająca. W zależności od ilości brakującej tkanki kostnej można pobrać materiał w postaci wiórków lub bloczków. Może być on pobrany z jamy ustnej (okolicy bródkowej, okolicy guza szczęki, kąta żuchwy) lub w szczególnych przypadkach spoza jamy ustnej (kości biodrowej).

Podczas zabiegu chirurg pobiera od pacjenta materiał kostny i przeszczepia go w miejsce przyszłej implantacji, którą można wykonać po ok. 6 miesiącach.

Rozszczep wyrostka (splitting)

Gdy wyrostek zębodołowy w miejscu przyszłej implantacji jest wystarczająco wysoki, ale niedostatecznie szeroki, przeprowadzamy zabieg jego rozszczepienia. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym i połączony z implantacją. Po nacięciu wyrostka i rozwarstwieniu blaszek kostnych, wprowadza się między nie implant, a w przestrzeni pozostałej wokół niego umieszcza się biomateriał kościozastępczy.

Piezosurgery (chirurgia ultradźwiękowa)

Piezosurgery to nowoczesne podejście do chirurgii kostnej polegające na użyciu ultradźwięków. Dzięki mikrometrycznemu cięciu zapewnia najwyższą precyzję pracy w polu zabiegowym. Cięcie w chirurgii piezo przebiega z niezwykłym poszanowaniem tkanek – ograniczamy ich zniszczenie i zachowujemy strukturę anatomiczną. Zmniejszona jest także ilość krwawienia w polu zabiegowym, co podnosi poczucie komfortu u pacjenta, a chirurgowi pozwala na lepszy wgląd w pole zabiegowe. Po zabiegach piezochirurgicznych czas gojenia jest krótszy niż w przypadku zabiegów wykonanych tradycyjną metodą.

Zapraszamy
na wizytę konsultacyjną

Umów się w dogodnym terminie